O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Lady Milena Grenfell-Bainesová převezme cenu AHR ČR

Naše autorka lady Milena Grenfell-Bainesová převezme mimořádnou cenu Asociace hotelů a restaurací ČR osobnostem, které se zasloužily o podporu oboru a zlepšování dobrého jména České republiky v zahraničí. Gratulujeme!