O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

A takovýmito vtipnými a uvolněnými obrázky doprovodí Zdeňka Strigaro naši novinku „Krkavčí matka?“ Veroniky Hurdové

LETOS NA PODZIM!