O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Havířský chleba na ženský způsob – Týdeník Rozhlas
o našich Hornických vdovách

https://program.rozhlas.cz/havirsky-chleba-na-zensky-zpusob-8142156