O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Jan Cága / Sestry na festivalu Meeting Brno

Přesouváme výstavu Jana Cágy Sestry do augustiniánského opatství v Brně, kde ji 30. června v rámci festivalu Meeting Brno představíme veřejnosti. Jste zváni!

https://www.meetingbrno.cz/