O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Jedna z mnoha fotografií, které pro knihu Hornické vdovy v ostravsko-karvinském revíru pořídil Petr Pazdírek