O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Cena: 159 Kč (běžná cena 199 Kč)

KAM ODEŠLY LANĚ

Jan Skácel – Josef Čapek

Jedna z nejkrásnějších knih naší literatury nejenom pro děti. Tak trochu nezvyklé setkání dvou významných umělců: malíře Josefa Čapka a básníka Jana Skácela. V době, kdy tato knížka poprvé vyšla, nebyl Josef Čapek již dávno naživu, zemřel v koncentračním táboře někdy ke konci války roku 1945. Když pak počátkem osmdesátých let uviděl Jan Skácel Čapkovy obrázky, zrodilo se přátelství, které nezná hranice času ani prostoru. K hravým pastelům vytvořil verše jímavě půvabné, a vznikla tak kniha, jež okouzluje malé i velké již po tři desetiletí.

Nově s úvodním slovem Radka Malého.

Je nám krásně, čteme básně!

O autorovi

Jan Skácel – Josef Čapek

Jan Skácel
(7. února 1922, Vnorovy – 7. listopadu 1989, Brno)

je považován za jednoho z našich nejvýznamnějších básníků. Dětství prožil na jižní Moravě, jejíž příroda silně ovlivnila jeho vnímání. Koncem třicátých let se přestěhoval do Brna, po maturitě byl totálně nasazen jako dělník v Rakousku, po válce studoval na Masarykově univerzitě, poté působil v novinách, rozhlase, v šedesátých letech byl šéfredaktorem časopisu Host do domu. V sedmdesátých letech u nás nesměla jeho díla vycházet, byla publikována v samizdatu a exilu, v osmdesátých letech pak omezeně. Psal meditativní lyriku, formálně i jazykově úspornou, zachycující jedinečnou atmosféru zdánlivě všedního okamžiku jako projev hluboké úcty k bytí. Zemřel krátce před 17. listopadem 1989, ještě téhož roku byl v zahraničí několikrát oceněn.

Josef Čapek
(23. března 1887, Hronov – koncem války 1945, Bergen-Belsen)

byl mnohostrannou a velmi aktivní osobností meziválečného období, malíř, grafik, scénograf, spisovatel, žurnalista a výtvarný teoretik. Jeho mladší bratr byl spisovatel Karel Čapek (1890–1938), tvořit začali společně. Odmítal konvenční umělecké projevy, podporoval umění moderní. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny výtvarných umělců a skupiny Tvrdošíjných. Za protifašistickou činnost byl v září 1939 zatčen a po celou dobu války vězněn v nacistických koncentračních táborech, kde těsně před osvobozením zemřel. Jeho symbolický hrob se nachází v Praze na Vyšehradském hřbitově.

Popis

Úvodní slovo: Radek Malý
Edice: Pro děti
Datum vydání: 8. listopadu 2018
Formát: 297 x 210 mm 
Vazba: Pevná s přebalem
Počet stran: 32
ISBN: 
978-80-906559-2-8 

Ukázka

Ocenění