O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Obdrželi jsme ocenění za mimořádný umělecký počin

Vedení města Karviné ocenilo na zámku ve Fryštátu osobnosti, které se podílejí na rozvoji kultury. Obdrželi jsme ocenění za mimořádný počin za knihu Hornické vdovy. Děkujeme.

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000020863/vedeni-karvine-ocenilo-umelce-a-lidi-kteri-kulturni-zivot-organizuji