O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Pozvánka

Jan Cága / Sestry

Putovní výstava fotografií po českých klášterech
Slavnostní vernisáž 1. 9. 2022 v 17.00 v benediktinském klášteře v Rajhradě
Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát prokázaly velkou kuráž, stojí na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních službách a ve školách, pomáhají lidem na misiích, můžeme je označit za zakladatelky hospicové péče. Starají se o druhé bez ohledu na jejich víru, bohatství nebo jakoukoliv jinou příslušnost. Často jsou vázány mlčenlivostí. Žijí v ústraní. To, co někdo chápe jako svázanost, může jinému přinášet svobodu. Snad i z toho důvodu v dávné minulosti přicházely do řádu, aby získaly i vzdělání a nebyly jen hospodyněmi. Svou jinakost nikomu nenutí, nesou ji směle. Dneska jich u nás můžeme potkat už jen kolem tisíce. Málokdo nějakou osobně zná, vzbuzují v nás respekt a snad i strach.

Jaké je to nemít muže a dítě? Je jejich víra pevná, nebo o ni musí stále bojovat? Odkud rostou kořeny západní vzdělanosti a tradice? Lze zpřetrhat neblahé dědictví komunismu? Je možné vnitřní svobodu svázat a uzavřít do cely? Mají z něčeho strach? Je důležitější krása, nebo služba? Lze porozumět bez naslouchání? Co si myslí o společnosti včera, dnes a zítra? A jedí o půlnoci čokoládu?

Fotografický cyklus vznikal v letech 2020 a 2021 jako doprovodný obrazový materiál pro knihu autorizovaných rozhovorů se čtyřmi generacemi řeholnic Sestry autorky Kamily Hladké.

Jan Cága (* 1976, Hodonín) vystudoval obor Průmyslový design na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho tvorbu i život charakterizuje především hledání a experimentování. Po škole začal jako volný fotograf spolupracovat s různými tiskovými periodiky. Později cestoval po celém světě a zaměřoval se spíše na dlouhodobé projekty zkoumající stav globalizované společnosti. Od popisného zobrazování se postupně přesunul k subjektivnímu zachycování situací, věcí či emocí. Fotografii vnímá jako prostředek k navázání dialogu s divákem. Není až tak důležité, co zobrazuje, jako spíše co vyjadřuje. Teprve tehdy, když se fotografii podaří vstoupit do niterného prostoru diváka, způsobit určitou vnitřní rezonanci, vyvolat nové otázky nebo přehodnotit postoje, pak svůj účel splnila.

Jan získal různá fotografická ocenění, jako například několik cen Czech Press Photo, Award of Excellence na Pictures of the Year International, Grand Prize na PhotoEspaňa OjodePez Award of Human Values, ceny New York Photo Awards, International Photography Award, PX3 Prix de la Photographie Paris, FotoVisura Grant, Kaunas Photo atd.

V současnosti žije v Brně se svojí ženou Veronikou a dvěma syny Jáchymem a Matějem.
Více o autorovi na webových stránkách www.caga.cz.

Výstava se koná s finanční podporou Konference vyšších představených ženských řeholí.