O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Zásady zpracování osobních údajů

1. Nakladatelství Dcera sestry, s. r. o., 24. dubna 495, 664 43 Želešice, IČO: 05070341, DIČ: CZ05070341, provozovatel www.dcerasestry.cz (dále jen Správce), provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy ohledně prodeje zboží, a to dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zadáním osobních údajů a souhlasem souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům. Veškeré zpracované osobní údaje jsou společností považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Společností nebyl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Na základě Vaše souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje Jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (e-mail, fax, telefonní číslo), IČO, DIČ za účelem plnění smluvního vztahu, získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Dcera sestry,
s. r. o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.

3. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím osobám, jako jsou doručovatelské společnosti, externí účetní pracovník, orgány státní správy.

4. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany Správce ji splnit.

6. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu právo na vymazání právo na omezení zpracování. Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů máte také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí
i právo na přenositelnost údajů. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely.
Pokud byste se domníval/a, že zpracování Vašich osobních údajů je porušováno, máte právo podat stížnost
u dozorového orgánu.

7. V případě otázek, stížností týkajících se zásad zpracování Vašich osobních údajů se ozvěte na e-mailovou adresu obchod©dcerasestry.cz.

25. května 2018, Želešice