symbol

O nakladatelství

Dcera sestry je knižní nakladatelství
s inteligentním přesahem pro ženy
a muže, co milují ženy. Jeden až dva původní české knižní projekty v edici populárně-naučné literatury do roka. Nekopírujeme, čekáme na nápad.

Zásady zpracování osobních údajů

1. Nakladatelství Dcera sestry, s. r. o., 24. dubna 495, 664 43 Želešice, IČO: 05070341, DIČ: CZ05070341, provozovatel www.dcerasestry.cz (dále jen Správce), provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy ohledně prodeje zboží, a to dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zadáním osobních údajů a souhlasem souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům. Veškeré zpracované osobní údaje jsou společností považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Společností nebyl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Na základě Vaše souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje Jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (e-mail, fax, telefonní číslo), IČO, DIČ za účelem plnění smluvního vztahu, získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Dcera sestry,
s. r. o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.

3. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím osobám, jako jsou doručovatelské společnosti, externí účetní pracovník, orgány státní správy.

4. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany Správce ji splnit.

6. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu právo na vymazání právo na omezení zpracování. Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů máte také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí
i právo na přenositelnost údajů. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely.
Pokud byste se domníval/a, že zpracování Vašich osobních údajů je porušováno, máte právo podat stížnost
u dozorového orgánu.

7. V případě otázek, stížností týkajících se zásad zpracování Vašich osobních údajů se ozvěte na e-mailovou adresu obchod©dcerasestry.cz.

25. května 2018, Želešice